اعلان کاریابی

دانشگاه افغانستان در رشته‌های ذیل استاد می پذیرد.
۱.حقوق (قضاء و سارنوالی)؛
۲.روابط بین الملل؛
۳.مطالعات توسعه.

شرایط پذیرش
۱. داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی( اولویت به دانشجویان مقطع دکترا داده می‌شود )؛
۲. حد اقل دوسال تجربه تدریس در بخش مربوطه (موجودیت گواهینامه)؛
۳.تسلط به زبان انگلیسی( موجودیت گواهینامه)؛
۴.در صورت پذیرفته شدن، تعقیب و تکمیل نمودن فورمه عدم مسئولیت از وزارت امور داخله، فورمه صحی از کلینیک مرکزی و دریافت جواز کار از وزارت کار و امور اجتماعی.
متقاضیان محترم می‌توانند خلاصۀ سوانح و سکن اسناد تحصیلی خویش را الی تاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۹ به ایمیل آدرس ذیل بفرستند.
[email protected]
و یا به ریاست پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون/دانشگاه افغانستان مراجعه فرمایند.

https://www.jobs.af/jobs/university-teachers