سمینار علمی «آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک»

گزارش سمینار علمی «آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک»

سه شنبه، 30 جدی 1399 سمینار علمی تحت‌ عنوان “آینده‌پژوهی در مطالعات استراتژیک” توسط دکتور ماندانا تیشه‌یار از دانشگاه بین‌المللی علامه طباطبایی ایران، با همکاری دانشگاه افغانستان برگزار شد.
این سمینار به‌گونه‌ی آنلاین توسط مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان و با حضور دکتور شریف حضوری معاون علمی، دکتور میرویس بلخی ریس مرکز تحقیقات و سایر استادان و کارمندان دانشگاه افغانستان انجام پذیرفت.
در این سمینار دکتور تیشه‌یار در مقدمه به‌ تاریخ‌چه، مکاتب فلسفی و نظریات دانشمندان درباره آینده‌پژوهی پرداخت و سپس آینده‌نگری و آینده‌پژوهشی در ادیان، مکاتب فلسفی و دانشمندان را در طول تاریخ مورد بررسی قرار داد و ابراز داشت که ما نه ‌تنها آینده را پیش‌بینی می‌کنیم، بلکه، باید به کمک الگوهای سناریو‌سازی آینده را بسازیم.
در پایان سمینار، بانو تیشه‌یار به پرسش‌های اشتراک کنندگان پاسخ‌ داد. هم‌چنان دکتور میرویس بلخی رئیس مرکز تحقیقات از دکتور ماندانا تیشه‌یار ابراز قدردانی نمود و به همکاری‌های بیش‌تر علمی میان دو نهاد اکادمیک در هردو کشور تاکید نمود.
تحول دانش، تحول افغانستان!