نقد و بررسی کتاب عقل و ایمان در کلام جدید، نوشته عبدالبشیر فکرت

این برنامه به روز چهارشنبه 15/ 11/ 1399 از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان، در سالن کتابخانه دانشگاه برگزار شد.در این برنامه نزدیک به صدتن از استادان دانشگاه، پژوهشگران و دین‌پژوهان کشور اشتراک نموده بودند.
نخست سیدحسین اشراق، نویسنده و پژوهشگر فلسفه به ارزیابی رابطه عقل و ایمان پرداخت و گفت باید علم کلام را از فلسفه دین جدا بدانیم، زیرا در علم کلام عقل در خدمت دین است، در حالی که در فلسفه دین تعهدی نسبت به دین وجود ندارد.
سپس خواجه بشیراحمد انصاری، نویسنده و پژوهشگر مسایل اسلامی، با تاکید بر تقدم عقل بر ایمان گفت: باید نگاه عقلانی به عقل داشت و از آن بهره برد. رابطه میان این دو به‌گونه‌ای است که گاهی یکی بر دیگری سنگینی می‌کند. ولی به‌صورت کل از تقدم عقل سخن به میان آورد که در آغاز سخنان‌شان مشهود بود .عبدالبشیر فکرت نویسنده کتاب ضمن سپاس‌گزاری از سخنرانان این نشست، گفت: تقدم یکی بر دیگری ارزش‌شناختی نیست، صرفا وجودی است. او به هدف نگارش کتاب پرداخت و اهمیت چنین مباحثی را در کلام جدید سرنوشت‌ساز عنوان نمود. نویسنده کتاب پرسش‌های اشتراک‌کنندگان را نیز پاسخ گفت. این برنامه با تشویق اشتراک کنندگان پایان یافت.

#تحول دانش، #تحول افغانستان