گرامیداشت از ۸ مارچ، روز جهانی زن

محفل گرامیداشت از روز جهانی زن، به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۹ مصادف به ۸ مارچ ۲۰۲۱ در سالون استاد احمد شفیق بهروزیان دانشگاه/پوهنتون افغانستان برگزار شد. در ابتدا آقای مصطفی عاقلی استاد دانشگاه و گرداننده این برنامه، شرکت کنندگان را خیر مقدم گفت و سپس دکتور شریف حضوری معاون علمی-پژوهشی دانشگاه، سخنرانی خود را تحت عنوان “جایگاه زن در‌ جامعه: از گفتار تا عمل” آغاز نمود. ایشان علت عقب ماندگی و محرومیت تاریخی زنان را، نابرابری در عرصه آموزش، آزادی، امکانات و اختیارات بیان کرد و اضافه نمود که راه حل پایان محرومیت های زنان، ایجاد فرصت های برابر در چهار عرصه فوق می‌باشد. همچنان، ایشان علاوه کرد که پایان رنج و محنت برای زنان، زمانی امکان‌پذیر است که خشونت فیزیکی و ساختاری علیه آنان متوقف گردد.
در ادامه خانم سویتا انوری، یکی از دانشجویان مقطع لیسانس، تجربه شخصی خود را از مراحل مختلف زندگی و مواجهه با مشکلات به صفت یک بانو با حاضران در میان گذاشت.
در این محفل آقای محمد مسعود رسا معاون امور محصلان و آقای حسیب‌الله مایار معاون اداری-مالی دانشگاه نیز در کنار استادان، همکاران و محصلین حضور داشتند.
در پایان نشست، هدایایی از جانب رهبری پوهنتون افغانستان به بانوان همکار در دانشگاه اهدا گردید و مراسم با قطع کیک خاتمه یافت.

 

#تحول دانش، #تحول افغانستان