دانشگاه / پوهنتون افغانستان برنامه‌ی تحت نام «جایگاه کویت در جهان عرب» را برگزار کرد

در این برنامه که روز چهار‌شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه افغانستان برگزار شد، تلاش صورت گرفت تا کویت از بعد سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، و فرهنگی به بررسی گرفته شود.
سخنران علمی برنامه آقای دکتر خلیل‌الرحمان حنانی، ابتدا به معرفی کویت پرداخت و سپس سیاست خارجی این کشور را با کشورهای پیرامون به بررسی گرفت و در فرجام صحبت هایش تلاش کرد تا رابطه‌ی این کشور عربی را با افغانستان مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد.
این برنامه با پرسش و پاسخ میان دانشجویان، استادان و سخنران محفل پایان یافت.