روز‌ جمعه، تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷، امتحان کانکور بهاری مقطع ماستری و لیسانس در دانشگاه/ پوهنتون افغانستان برگزار گردید.

روز‌ جمعه، تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷، امتحان کانکور بهاری مقطع ماستری و لیسانس در دانشگاه/ پوهنتون افغانستان برگزار گردید.
مراسم ابتدا با تلاوتی آیاتی از قران کریم آغاز گردید، سپس اقای دکتر فرامرز تمنا، استاد و رییس دانشگاه افغانستان در صحبت آغازین و مختصر، شرکت کنندگان کانکور را خیر مقدم گفت و برای همگی، آرزوی موفقیت نمود.
در ادامه، پوهنیار محمد اسرافیل آزادزوی، نماینده وزارت محترم تحصیلات عالی در صحبت کوتاهی، پوهنتون افغانستان را یک دانشگاه نمونه خواند و برای کسانیکه این مکان را برای فراگیری علم انتخاب نموده اند تبریک گفت.
دانشگاه افغانستان برای تمامی شرکت کنندگان آزمون کانکور، آرزوی موفقت می‌نماید و برای آنعده که از امتحان کانکور بازمانده اند، مژده میدهد که امتحان کانکور متفرقه به تاریخ ۱۰ ثور ۱۴۰۰ برگزار خواهد گردید. نام نویسی جریان دارد و علاقمندان میتوانند
ثبت نام نمایند.