فقط یک روز برای ثبت نام فرصت دارید!

فقط یک روز برای ثبت نام فرصت دارید!

“تحصیل در مقطع ماستری و لیسانس را در تخصصی ترین نهاد آموزشی (افغانستان کوچک) ادامه دهید. ما به محصل علاوه بر مدرک، درک، دانش و تحول را نیز هدیه می کنیم”.
ماستری تخصصی در رشته #روابط بین‌الملل لیسانس در رشته های حقوق (قضا و‌حارنوالی)، روابط بین الملل و دیپلوماسی، مطالعات توسعه

کانکور: روز جمعه، ۲۷ حمل ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح
شماره تماس: ۰۷۸۴۵۰۷۵۰۷، ۰۷۹۸۵۰۸۵۰۸