تطبیق واکسیناسیون ویژه استادان، کارمندان و‌ محصلان در دانشگاه افغانستان!

مطابق هدایت‌ وزارت محترم تحصیلات عالی و ایجاد مصئونیت صحی برای استادان، محصلان و کارمندان در مقابل ویروس مهلک کرونا، پوهنتون افغانستان، روز پنجشنبه مورخ ۷ اسد ۱۴۰۰، از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، برنامه واکسیناسیون را با موفقیت تطبیق نمود.
هیات رهبری دانشگاه افغانستان، از وزارت های محترم تحصیلات و صحت عامه، بابت اقدام نیک و به موقع و فراهم اوری تسهیلات لازم، تشکر و قدردانی می نماید.