دیپارتمنت حقوق (قضا و څارنوالی)

تنظیم و قاعده‌مندسازی عرصه‌های مختلف روابط اجتماعی افراد و اشخاص در حوزه‌های ملی و بین‌المللی مانند روابط افراد و اشخاص‌خصوصی با یک‌دیگر، روابط مردم با دولت  و روابط دولت با  مردم، روابط دولت‌‌ها با یک‌دیگر و  نیز روابط دولت‌ها با سازمان‌‌های بین‌المللی و روابط اشخاص و افراد در عرصۀ بین‌المللی مهم‌ترین کارکرد رشتۀ حقوق است. دیپارتمنت حقوق هم‌زمان با تأسیس دانشگاه/پوهنتون به تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ایجاد گردید.

دیدگاه

تبدیل دیپارتمنت به عنوان بهترین و تأثیرگذارترین مرکز مطالعات حقوقی در سطح  کشور و منطقه، دیدگاه دیپارتمنت حقوق را تشکیل می‌دهد.

مأموریت

دیپارتمنت حقوق با استخدام کادرهای ورزیده و با تجربه و با ارائۀ برنامه‌های آموزشی با کیفیت تلاش می‌کند با تولید متون حقوقیِ مورد نیازِ جامعه و تربیت دانشجویان مبتکر و توانمند در حوزه‌های قضاوت، څارنوالی، وکالت دفاع و خدمات مشاوره‌ای، سهم خود را در انکشاف و ترویج علم حقوق در کشور ادا نماید.

ساختار مضامین و کریدت‌های دورۀ تحصیلی لیسانس

دورۀ تحصیلی لیسانس چهار سال می‌باشد و محصل مؤظف است تا در این دوره حد اقل ۱۳۶ کریدت درسی را با موفقیت تکمیل نماید. شرح و شاخص‌های مضامین در جدول زیر نشان داده شده است: 

مضامین اساسی مضامین تخصصی مضامین اختیاری و پوهنتون‌شمول مضامین عملی و منوگراف مجموع
تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی  تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی
۲۰ ۴۱ ۲۸٪ ۳۸ ۷۶ ۵۱٪ ۲۱ ۲۱ ۱۴٪ ۳ ۱۰ ۷٪ ۸۲ ۱۴۸ ۱۰۰٪

نوت: شایان تذکر است که از جمع (۸) مضمون اختیاری رشتۀ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، محصل مکلف است به تعداد (۴) کریدت را در جریان تحصیل تکمیل نماید.

کانال ارتباطی دیپارتمنت حقوق (قضا و څارنوالی)


مؤسسۀ تحصلات عالی افغانستان، بین لیسۀ عالی زرغونه و چهارراه شهید شهرنو، کابل، افغانستان.

۹۳-۷۹۸-۵۰۸-۵۰۸ (+)

[email protected]

Social Info

رهنمای ثبت نام

                   با ما بپیوندید تا بهترین باشید.

                  مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان

                   برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک نماید.

بیشتر بخوانید

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاست‌گزاران و کارآفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.