دیپارتمنت حقوق

دیپارتمنت حقوق:

حقوق علمی است که به تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ ها وتأمین نظم عمومی به منظور دست یافتن به حق وعدالت می ‌پردازد. تنظیم و قاعده مند سازی عرصه های مختلف روابط اجتماعی افراد و اشخاص درحوزه های ملی و بین المللی همچون روابط افراد و اشخاص‌خصوصی با همدیگر، روابط مردم با دولت  و روابط دولت با  مردم، روابط دولت‌ ها با یکدیگر و  نیز روابط دولت ها با سازمان‌ های بین‌المللی و روابط اشخاص وافراد در عرصه بین‌المللی مهمترین کارکرد رشته حقوق است.

دیدگاه دیپارتمنت حقوق:

تبدیل دیپارتمنت حقوق به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین مرکز مطالعات حقوقی درسطح کشور و منطقه، و در کنار آن تربیت برترین متخصصین حقوقی.

ماموریت دیپارتمنت حقوق:

۱-دیپارتمنت حقوق با ارائه برنامه های آموزشی با کیفیت تلاش می کند، مناسب ترین سهم در انکشاف و ترویج علم حقوق و ارزشهای پذیرفته شده حقوقی و تربیت دانشجویان نخبه در کشور داشته باشد.

۲-دیپارتمنت به دنبال تولید متون حقوقی مورد نیاز جامعه و بخش تحصیلات عالی کشور است. تا از این طریق سهم مهمی در گسترش ارزشهای عدالت محور و آزادی فردی و عمومی با تمرکز بر محو هرگونه تبعیض داشته باشد.

۳-دیپارتمنت حقوق به بدنبال تربیت دانشجویان مبتکر و توانمند در حوزه های قضاوت، څارنوالی، وکالت دفاع و خدمات مشاوره ای است. تا سهم خویش را در برقراری نظم و امنیت عمومی و حمایت از نظام حقوقی کشور ایفا کند.

کانال ارتباطی دیپارتمنت حقوق (قضا و څارنوالی)


مؤسسۀ تحصلات عالی افغانستان، بین لیسۀ عالی زرغونه و چهارراه شهید شهرنو، کابل، افغانستان.

۹۳-۷۹۸-۵۰۸-۵۰۸ (+)

[email protected]

Social Info

رهنمای ثبت نام

                   با ما بپیوندید تا بهترین باشید.

                  مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان

                   برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک نماید.

بیشتر بخوانید

The PLP in Drafting Legislation, Regulation, and Policy has been offered by the Institute of Advanced Legal Studies with considerable success since 2004.