دیپارتمنت مطالعات توسعه

توسعه و انکشاف پایدار در هر کشوری نیازمند گسترش آموزش آن است. از این‌‌رو آموزش توسعه به مثابه موتور محرّکۀ پیشرفت هر جامعه‌ای عمل نموده و باعث رشد دانایی، گسترش موزون، تولید ثروت و کاهش فقر، رفاه عمومی و زندگی مسالمت‌آمیز می‌شود.  با توجه به رشد روزافزون تقاضاهای معطوف به توسعه و دموکراسی در کشور، آموزش و گسترش علم توسعه تبدیل به یک نیاز حیاتی و ضروری است.

دیدگاه

تبدیل‌شدن به یکی از دیپارتمنت‌های مطرح و مهم در سطح ملی و منطقه‌ای، دیدگاه دیپارتمنت مطالعات توسعه را تشکیل می‌دهد.

مأموریت

دیپارتمنت مطالعات توسعه با داشتن کادرهای مجرب و با تجربه و فراهم‌آوری شرایط مناسب آموزشی، تلاش دارد تا نسل متخصص و متعهد را برای آبادانی فردای کشور تربیت نماید.

ساختار مضامین و کریدت‌های دورۀ لیسانس

دورۀ تحصیلی لیسانس چهار سال می‌باشد و محصل مؤظف است تا در این دوره حداقل ۱۳۶ کریدت درسی را با موفقیت تکمیل نماید. شرح و شاخص‌های مضامین در جدول زیر نشان داده شده است: 

مضامین اساسی مضامین تخصصی مضامین اختیاری و پوهنتون‌شمول مضامین عملی و منوگراف مجموع
تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی  تعداد مضامین تعداد کردیت فیصدی
۲۰ ۴۱ ۲۸٪ ۳۸ ۷۶ ۵۱٪ ۲۱ ۲۱ ۱۴٪ ۳ ۱۰ ۷٪ ۸۲ ۱۴۸ ۱۰۰٪

نوت: شایان تذکر است که از جمع (۸) مضامین اختیاری رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، محصل مکلف است به
تعداد (۴) کریدیت را در جریان تحصیل تکمیل نماید.

کانال ارتباطی دیپارتمنت مطالعات توسعه


مؤسسۀ تحصلات عالی افغانستان، بین لیسۀ عالی زرغونه و چهارراه شهید شهرنو، کابل، افغانستان.

۹۳-۷۹۸-۵۰۸-۵۰۸ (+)

[email protected]

Social Info

رهنمای ثبت نام

                   با ما بپیوندید تا بهترین باشید.

                  مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان

                   برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک نماید.

بیشتر بخوانید

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاست‌گزاران و کارآفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.