اطلاعیه!

بر اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی و فیصله شماره ۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ شورای علمی دانشگاه افغانستان، دروس حضوری سر از فردا تاریخ ۴ اسد ۱۴۰۰، آغاز میگردد. از اساتید محترم و محصلین گرامی تقاضا میگردد تا مطابق تقسیم اوقات قبلی و رعایت تمامی پروتوکل های بهداشتی،
به صنف های خویش حضور یابند.