امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه افغانستان و‌ شورای همبستگی اقوام جنوبی

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه افغانستان و‌ شورای همبستگی اقوام جنوبی

به تاریخ ۱۲ ثور ۱۴۰۰، تفاهم نامه همکاریهای علمی-آموزشی میان پوهنتون افغانستان و شورای همبستگی اقوام جنوبی توسط دکتر فرامرز تمنا، استاد و رییس دانشگاه افغانستان و دکتور معین ګل څمکنی، رییس شورای همبستگی اقوام جنوبی، درحالیکه مسئولین هر دو نهاد آنها را همراهی می نمودند، در سالن اجتماعات استاد بهروزیان به امضا رسید. مطابق مواد این تفاهمنامه دو طرف متعهد شدند، تا برای گسترش دانایی و افزایش سطح آگاهی جوانان کشور، قدم های بزرگی بردارند و‌ همدیگر را در این ماموریت مهم و حیاتی کمک و یاری رسانند.