کانکور متفرقه ۱۴۰۰

کانکور متفرقه ۱۴۰۰
به تاریخ ۱۶ ثور ۱۴۰۰، کانکور متفرقه دانشگاه افغانستان با شرکت ده ها اشتراک کننده در سالن اجتماعات پوهنتون برگزار گردید.
در ابتدا دکتور شریف حضوری، معاون علمی دانشگاه، حضور شرکت کنندگان را خیر مقدم گفت و‌برای همگی آرزوی موفقیت نمود. سپس اقای نایاب، نماینده اداره ملی امتحانات در صحبت کوتاهی پوهنتون افغانستان را از بهترین ‌و‌ تخصصی ترین نهادهای آموزشی تحصیلات عالی در سطح کشور خواند و حضور اشتراک کنندگان را به فال نیک گرفت.