سلسله سمینارهای دانشجویی

نخستین سیمنار دانشجویی در سال روان تحصیلی، امروز ۱ جوزای ۱۴۰۰ در تالار استاد بهروزیان دانشگاه افغانستان برگزار شد.

سخنرانان برنامه آقای حسیب‌الله شاهین، خانم برشنا عزت‌یار و آقای مری‌جان محمدی، نتایج پژوهش خویش در باره صلح را طی سیمناری برای دانشجویان پیشکش کردند.

نخست بانو عزت‌یار به چیستی صلح و جایگاه جوانان در پروسه صلح افغانستان پرداخت و گفت: جوانان اگرچه نقش مهمی در تمامی جوامع دارند، مگر در افغانستان این نقش بسیار کم‌رنگ است.

سپس آقای شاهین به چالش‌های فراروی صلح در ۴ سطح تحلیلی پرداخت و عدم اجماع داخلی و منطقه‌ای را به مثابه مهم‌ترین چالش‌ها دانست.

آقای محمدی نیز با توجه به چالش‌های مطرح‌شده به ارایه راه‌حل پرداخت و گفت: زمانی صلح میسر است که به‌ یک سیاست واحد در سطح داخلی برسیم و سپس برنامه جامع منطقه‌ای را در هماهنگی با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ساخته و پی‌گیری نماییم.

این برنامه از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان به هدف رشد و تقویت مهارت‌های دانشجویی از یک‌سو و تعامل بیشتر دانشجویان با مسائل بین‌المللی از سوی دیگر برگزار شد.

دانشگاه افغانستان کانون تولید دانش بومی و روایت‌سازی سیاسی در افغانستان!