آخرین نشست رمضان‌شناسی به تاریخ ۱۶ ثور ۱۴۰۰ در تالار دانشگاه افغانستان برگزار گردید.

برنامه رمضان‌شناسی که برای مدت چهار هفته از سوی «مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان» و «مرکز تحقیقات اسلامی افغانستان» برگزار شده بود، با سخنرانی آقای احمد جاوید صالحی پایان یافت. آقای صالحی در سخنان خود به اینکه چگونه می‌توان در شخصیت خود تغییر ایجاد کرد و چگونه آن تغییر را پس از ماه روزه حفظ کرد، اشاره نمود.

سپس اقای مصطفی عاقلی، استاد و پژوهشگر در دانشگاه افغانستان صحبت خود را آغاز نمود و گفت: مرکز تحقیقات دانشگاه افغانستان با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی افغانستان می‌بالند که رسالت خود را به وجه درست در این خجسته ماه انجام داده اند.

پس از آن، اقای اقبال احسان، گرداننده سلسله نشست‌های رمضان‌شناسی از سخنان استاد صالحی و استاد عاقلی سپاس‌گزاری نموده افزود: دانشگاه افغانستان در راستای آموزش‌های دینی، برگزاری نشست‌های علمی و نیز تولید ادبیات بومی تلاش می ورزد تا پیشگام باشد.

برنامه رمضان‌شناسی که به مدت چهار هفته، هر پنج‌شنبه برگزار می‌شد، رسما در این پنج‌شنبه‌ پایان یافت.