مرکز آموزش های کاربردی ( PDI) دانشگاه/ پوهنتون افغانستان افتتاح گردید.

#شروع_سمستر_جدید_آموزش_زبان_انگلیسی!

#منبع_درسی_کاملا_آکادمیک

#اساتید_مجرب_و_با_تجربه

#محیط_درسی_مناسب_و_آکادمیک!

#تاریخ_شروع_سمستر_جدید: ۰۱– ۰۹– ۱۳۹۹

#تایم_های_درسی دوره ۹ ماهه:

۰۶:۳۰ -۰۷:۳۰ صبح

۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ صبح

۸:۰۰ -۰۹:۰۰ صبح

۱۲:۰۰ -۰۱:۰۰ قبل ازظهر

۰۲:۰۰ -۳:۰۰ ظهر

۰۳:۳۰ -۰۴:۳۰ عصر

۰۴:۳۰ -۰۵:۳۰ عصر

۰۵:۰۰ -۰۶:۰۰ عصر

۰۶:۰۰- ۰۷:۰۰ شام

#تایم_های_درسی_دوره ۶ ماهه:

۰۷:۰۰- ۰۸:۰۰ صبح

۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ ظهر

۰۲:۰۰ -۰۳:۰۰ ظهر

۰۴:۰۰ ۰۵:۰۰ عصر

۰۵:۰۰ -۰۶:۰۰ عصر

#ثبت_نام_جریان_دارد!

#برای معلومات بیشتر میتوانید به دفتر مرکز آموزش های کاربردی مراجعه نمایید.

#آدرس: قلعه فتح الله ، بین لیسه زرغونه و چهارراهی شهید شهرنو (موسسه تحصیلات عالی افغانستان ، مرکز آموزش های کاربردی )

#شماره تماس : ۰۷۸۵۶۱۰۴۶۲

#تحول_دانش_تحول_افغانستان